One Storage|迷你倉|火炭倉 - 消防設備及設施

刊登日期: 16-07-2018

mini-storage-news-fire-facilities-tc

設備簡介:

1. 7x24小時智能保安進出系統

2. 走廊設計闊2.4米

3. 全天候高清保安監察及警報系統

4. 完善消防裝置設備

5. 24小時電話熱線服務

6. 鋁梯及手推車借用服務

7. 無間段恆溫空調

8. 免費Wifi及自助飲水機 

 

-----------------------------

 

#至尊迷你倉 #onestorage #迷你倉 #遵從最新消防指引 #樂器 #搬屋 #Studio #工廈 #擺貨 #文件 #倉庫 #箱櫃 #暫存 #短租 #服務 #儲物 #Gunpla #高達 #氣槍 #玩具 #模型 #單車 #轉季 #舊書 #Lego #斷捨離 #衫褲 #裙鞋 #金朝陽集團 #soundwill #WFH

 

全港近30間至尊迷你倉

堅尼地城 | 柴灣 | 小西灣 | 黃竹坑 | 新蒲崗 | 油塘 | 葵涌 | 葵興 | 葵芳 | 荃灣 | 青衣 | 火炭 | 屯門 | 大埔

https://onestorage.com.hk/zh-CN/mini-storage-branch-location

 

想知更多租迷你倉優惠:https://m.me/onestorage

想了解多啲,立即問我哋啦!https://m.me/onestorage

One Storage迷你倉租賃查詢

柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk