One Storage|迷你倉 | 消防處及屋宇署對迷你倉最新的消防指引

mini-storage-fire-service-ordinance-tc

消防處及屋宇署對迷你倉最新的消防指引

 

按著迷你倉的需求日愈增加,用戶愈嚟愈多,其實消防及屋宇署對迷你倉的安全系數要求亦有所提升。

 

不過相關資訊喺市面上一般唔夠透明,今次我們簡單整理出現時#消防處及#屋宇署對迷你倉最新的#消防指引,希望以深入淺出嘅方式幫用戶了解更多,從而選擇到最適合自己的迷你倉!

 

有雜物唔知點放?隨時搵我地傾傾啦!

 

🎖100%遵從消防處最新指引
🎖走廊通道2.4米闊
🎖倉頂與天花距離不少於1米
🎖窗戶佔總面積比例不少於6.25%,其中包含最少2%救援窗
🎖足夠消防喉轆覆蓋整個迷你倉

 

👉One Storage Facebook:
https://www.facebook.com/onestorage

 

📣全港近37間至尊迷你倉任揀 | 遵從最新消防指引https://onestorage.com.hk/mini-storage-branch-location

 

按此返回 One Storage 迷你倉首頁

One Storage迷你倉租賃查詢

柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk