Facebook改名 「Meta」,介绍你元宇宙新科技都同执仓有关?|最佳至尊 迷你仓|元宇宙 迷你仓

今日 Facebook 宣布改名做 Meta,重点说明将以“元宇宙”为中心,更讲到今年就已经花达100亿系“元宇宙”之上,未来仲会更多!

 

所谓元宇宙,系由一本美国科幻小说《Snow Crash》提出,用来形容现实同虚拟世界在网路上合而为一。中文即解为“超越宇宙”!Facebook 嘅讲法系“元宇宙”系一个个虚拟空间,用家以虚拟与扩增实境(VR、AR),提升潜浸感,继而令『元宇宙』中的用家在花时间更有意义。

 

同时亦有人提出“元宇宙”由可互通嘅实时(Real Time)立体虚拟空间组成,有助将现实生活再扩充和拓展!而系“元宇宙”当中最不可或缺的科技,就系VR同AR。

 

但VR同AR出现左咁耐时间,点解“元宇宙”呢一个概念近期先升空呢?原因有好多,其中之一就系COVID-19 疫情。系全球有过半人口因为疫情而经历长时间封城措施,令拟真嘅社交互动需求极度上升,先促进“元宇宙”嘅发展。

 

葵兴想揾迷你仓?嚟贵丰至尊迷你仓睇睇!

 

 

而FB积极展元宇宙,早就可以追溯到7年前。2014 年,Facebook 已经花近 20 亿美元收购VR公司 Oculus。前年FB更发布第一个VR眼镜 Oculus Quest,更系2000年发布眼镜嘅下一代系统,而且系统相当成功。去到今年 8 月,Facebook推出嘅VR工作应用程式Horizon,更可以比用家系VR空间开会议,你打好“元宇宙”基础一大步。而系上个月,Facebook亦眼镜公司合作,联合发布一款可以容许用户聆听音乐、收听电话、拍摄相片同短片嘅智能眼镜,更可透过附属应用程式,可以系Facebook 旗下服务分享而最重要系,Horizon 可以比用家邀请朋友交流分享,即容许用户自行“室内设计”,在日后日子,就或者可以用嚟执屋!

 

不过在进入元宇宙之前,都要解决现实中杂物堆积,空间有限问题,推介你不如就先看看我们One Storage至尊迷你仓的最佳优惠啦!

你又认为元宇宙会唔会有迷你仓呢?

 

葵兴有无至尊迷你仓?葵兴迷你仓即刻嚟贵丰One Storage

 

--------------------------------------

装修搬屋 | 短期租仓 | One Storage 帮到你|迷你仓 | 自存仓

装修搬屋 | 短期租仓 | One Storage 帮到你|迷你仓 | 自存仓

 

-------------------------------------

 

One Storage|迷你仓|全港37间分店任你拣|$0租仓就等你!

坚尼地城 | 大埔 | 柴湾 | 小西湾 | 黄竹坑 | 新蒲岗 | 油塘 | 葵涌 | 葵兴 | 葵芳 | 荃湾 | 青衣 | 火炭 | 屯门

 

优惠登记查询:https://m.me/onestorage

按此特快 Whatsapp:https://cutt.ly/5118850

One Storage迷你仓租赁查询

柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk