One Storage|迷你仓 | 应考虑存放入仓的几种物品

刊登日期 : 26-03-2020

迷你仓 | 应考虑存放入仓的几种物品

香港楼市愈来愈疯狂!尺价不断上升。很多香港人已经租紧迷你仓或这种储存服务去存放家中一些不必要的杂物,例如换季衣物、旧书旧文件、过时摆设等等。其实假若你再仔细想想,家中可能还有以下这几项物品都可以一并存入迷你仓内,为你进一步节省家居空间!


1)旧照片/相簿
现今每个人的手机、电脑电及云端上里都存放了不少个人相片,但与长辈同住的你们很有可能仍然存有不少以前遗留下来的实体相簿,以及一叠叠的旧照片,当有亲戚家到访才从家中的杂物房取出,平日只会胡乱的摆放在不当眼的位置,长期霸占家中不少储存空间。迷你仓的出现,正正可以为你解决你的烦恼,把实体相片和相簿存放在我们的迷你仓,节省家中的空间面积,为自己争取多一点舒适的家居空间,同时为家中提供一个更优质的休息环境。


2)孩子的旧物品
如果家中的孩子已经成人,例如已经是个中学生或大学生又舍不得把与他们有关的旧回忆掉走,想保存这份回忆和纪念性。请尝试使用我们的迷你仓服务,无谓占据家居空间,等到他日适当时候,可以一次性送番俾你慨子女外,还可以与儿女分享昔日,将会是一份无价且意义重大的礼物。


3)亲人遗物
有亲人过世是一件伤心事,而处理他们珍贵的遗物亦不是一件简单事。当中有些个人物品固然舍不得销毁,但亦有些物品可能挚爱的家人们都想保留下来。不竟现今尺价高昂,家中的储物空间有限,想好好妥善存放在屋企的一角,在两难的情况之下,存放在迷你仓不失为一个好方法。除了可以节省家居空间,为家中释放更多居住环境,亦可减少家人和自己经常睹物思人而过度悲伤的感觉。


4)画作/艺术品
热爱艺术的你或许收过一些较大型的艺术品礼物,可能是一幅装了相框的画作、富有价值的海报,甚至是立体的雕塑、摆设,但是目前你的家居却未有适当位置摆放和展示,很多人会随意将其摆放在家中一角,例如床下底、柜边,其实这样的处理方式相当不智。一旦你家居环境太潮湿,就有可能损坏了你珍贵的艺术品。倒不如选用迷你仓服务,把渠哋包装好、存在仓库内,在有廿四小时严格温度及湿度调控的仓库中,把你的珍藏在最佳慨保护下好好珍存。


5)节日用品
像圣诞节、农历新年这些大节日,甚至乎中秋节、万圣节等,都会产生很多节日用品,诸如装饰物、用具、彩灯、衣物、道具等,通常在节日完后,我们都会把节日用品随意存放一角,有些其实相当难以好好收藏。一年后想循环再用,往往亦因为保存得不当,例如积尘、发霉而无法继续使用。不如考虑将这些物件存放入迷你仓,不但节省家居空间,又可以好好保存,隔年提出来循环再用,除了为保护环境出一分力外,,也可以好好节省金钱,一举两得。

One Storage迷你仓租赁查询

柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk