One Storage|迷你仓 | 消防处及屋宇署对迷你仓最新的消防指引

One Storage|迷你仓 | 消防处及屋宇署对迷你仓最新的消防指引

消息指124个迷你仓收火警危险令!你的迷你仓真的安全?小编知道有多达百多个迷你仓单位,被消防署列为“已被法庭定罪并发出火警危险令”,当中柴湾区占最多。选择迷你仓,最重要是安全可靠有保障,以免财物损失,如果因维修或结业而被迷你仓迫迁,损失随时可大可小。你现在租用的迷你仓有足够保障吗?

 

不过市面上相关资讯不多,今次小编为大家简单整理现时消防处及屋宇署对迷你仓最新的消防指引,助你了解更多,从而选择到最适合自己的迷你仓!

 

目录
100%遵从消防处最新指引
124个迷你仓收火警危险令!你的迷你仓真的安全?|至尊迷你仓
其他文章
常见问题

 

 

100%遵从消防处最新指引

走廊通道2.4米阔
仓顶与天花距离不少于1米
窗户占总面积比例不少于6.25%,其中包含最少2%救援窗
足够消防喉辘覆盖整个迷你仓

 

至尊迷你仓100%遵从消防处最新指引,令你租仓租得安心又放心。有兴趣请即联络我们的客户服务员预约睇仓租仓。联络我们。

 

124个迷你仓收火警危险令!你的迷你仓真的安全?|至尊迷你仓

 

 

其他文章

迷你仓|遵从消防指引篇|至尊迷你仓 One Storage
中秋佳节要玩得开心,迷你仓也要用得放心|合乎要求|迷你仓|One Storage

 

常见问题

联络我们
尺寸选择

 

装修搬屋 | 短期租仓 | One Storage 帮到你|迷你仓 | 自存仓

*优惠受条款约束,详情请联络职员。

 

迷你仓分店,全港任你拣 - 至尊迷你仓

回到迷你仓首页 - 至尊迷你仓

 

 

作者:至尊迷你仓收纳大师 Chan Tai Man (One Storage 多年收纳经验)

作者:至尊迷你仓收纳大师 Chan Tai Man | 我大只仔系至尊迷你仓嘅收纳大师,有好多迷你仓收纳及推介经验。如果你想知多啲有关至尊迷你仓最抵资讯,我好乐意同你分享。

 

One Storage迷你仓租赁查询

柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk